Lid van partij DéFI
Kandidaat voor het Brussels Gewest 2024, N60 Lijst N13
#VolontéEtJustice

Member of party DéFI

Ik denk dat we de wereld altijd kunnen veranderen, en daarom heb ik besloten om zo ver mogelijk te gaan! Mijn visie op Europa is die van eenheid, vooruitgang en eerlijkheid voor al zijn inwoners. Indien mij een zetel in het Brussels Parlement wordt toevertrouwd, verbind ik mij ertoe de volgende activiteiten te verdedigen

// Politiek

PAIX EN EUROPE

Geboren in Oekraïne, woon ik al meer dan 25 jaar in België
Ik ben een Belgisch staatsburger.
Ik zal altijd vechten voor VREDE in EUROPA.
Voor gerechtigheid, vrijheid, onafhankelijkheid en democratie.

Vrede en onderwijs:

Ik zal ervoor ijveren dat vrede, vrijheid, democratie en informatie over de huidige oorlogen tot de onderwerpen behoren die met jongeren worden besproken, zodat zij geïnformeerd zijn, de huidige mondiale problemen kunnen begrijpen en het belang van een verenigd, sterk en vreedzaam Europa al kunnen onderkennen . Jongeren zijn de toekomstige actoren van onze samenleving en moeten over de nodige vaardigheden beschikken om de huidige politiek nu al te begrijpen. Het kan hierbij gaan om externe workshops die scholen bezoeken, of externe stages, of zelfs een toevoeging van bepaalde actuele politieke stromingen aan de cursus burgerschap.

// Politiek

BESCHERMING VAN DE SOEVEREINITEIT VAN BELGIË

Ik zal onvermoeibaar beleid verdedigen dat de Belgische belangen binnen de Europese Unie prioriteert en beschermt, en ervoor ijveren dat de unieke identiteit en welvaart van ons land op het Europese toneel behouden blijven.

// Politiek

BEVORDER EENHEID

Bovenal geloof ik in het bevorderen van eenheid en solidariteit tussen de Europese naties. Samen kunnen we een Europa creëren dat sterk, inclusiever en veerkrachtiger is. Om dit te bereiken zal ik ervoor ijveren dat we diplomatieke en eerlijke betrekkingen onderhouden die altijd gunstig zijn in beide richtingen en waarop we kunnen rekenen. Ik wil dat onze communicatie tussen verschillende landen en verschillende partijen duidelijk, constructief en gunstig is voor de Europese toekomst.

// Politiek

GEEF MEER BELANG AAN ONDERWIJS- EN CULTURELE INSTELLINGEN

Ik erken de essentiële rol van onderwijs bij het vormgeven van onze samenleving en ben van plan te werken aan betere salarissen en middelen voor leraren en teams in onderwijsinstellingen. Door te investeren in onze leraren, investeren we in de toekomst van onze kinderen en ons land en in de toekomst van Europa. Ik zal ook strijden voor meer fondsen en middelen in culturele instellingen, muziekscholen en musea als een manier om de diverse en unieke culturen van Europa te versterken.

• Het belang van muziekonderwijs voor alle kinderen en de noodzaak om het muziekonderwijs te reorganiseren /zowel op de academies als op de scholen/

• Verhoogde salarissen en middelen voor leraren en personeel in onderwijsinstellingen

• Meer financiering en middelen voor culturele instellingen, van muziekscholen tot musea

// Politiek

STEUN VOOR JONGE TALENTEN

Creëren van een speciaal statuut voor jonge talenten in de kunsten, namelijk beeldhouwkunst; architectuur; schilderen en tekenen; de muziek ; literatuur en poëzie; de podiumkunsten die theater, dans, mime en pantomime, circus zijn; film, stripverhalen, waarvan het doel is de individuele culturele capaciteiten te ondersteunen en te ontwikkelen. Het duidelijk begrijpen dat de toekomst van de natie vandaag wordt gevormd en dat het noodzakelijk is om de mogelijkheid te bieden om alle verplichte vakken op school in een passende vorm af te ronden; Ik stel voor om gespecialiseerde klassen te creëren voor kunstenaarsstudenten en gespecialiseerde scholen (basis- en secundair onderwijs), zodat jonge kunstenaars hun opleiding kunnen voortzetten terwijl ze hun artistieke carrière al ontwikkelen. Ik stel voor dat ze een aangepast en lichter schema hebben, waardoor ze algemene cultuur en kunst kunnen combineren

// Politiek

VROUWENRECHTEN

Mondiale uitdagingen aangaan

Naast het confronteren van de druk van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering of economische ongelijkheid, zal ik een krachtige verdediger van de vrouwenrechten zijn.

Het is absoluut noodzakelijk om te strijden voor gendergelijkheid en tegen discriminatie, om vrouwen in heel Europa sterker te maken en om alle vrouwen te steunen die strijden voor eerlijkheid. Ik zal me inzetten voor een veilig Europa op alle gebieden, van de economie tot duurzame energie en de gezondheidszorg.

Gendergelijkheid, bestrijding van discriminatie, empowerment van vrouwen in Europa en ondersteuning van vrouwen over de hele wereld die strijden voor gelijkheid.

Arbeidsduurverkorting voor een voltijdse vrouw.

Noodzaak om meer kleuterscholen te creëren zodat vrouwen hun professionele carrière onmiddellijk na de geboorte van het kind kunnen voortzetten.

Verhoogd aantal dagen om voor een ziek kind te zorgen

// Politiek

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIEREN

Zorg voor financiële straffen voor degenen die hun dieren in opvangcentra achterlaten of mishandelen.

Het creëren van een groot aantal wandelgebieden voor loslopende honden.

Goedkeuring van een wet die honden toestaat zonder riem in bossen en grote parken te lopen, zelfs honden die gemuilkorfd moeten zijn.

Aanneming van een wet die verhuurders verbiedt huurders met dieren te weigeren.

Geef wijkagenten het recht om hondenbezitters te beboeten die hun uitwerpselen niet op straat opruimen

// Politiek

OMGEVING & KLIMAAT

OMGEVING

Een sensibiliseringscampagne voeren voor jongeren op middelbare scholen en jeugdcentra, evenals in verschillende opvangcentra

Reorganiseer het beheer van de netheid van de stad door de rollen van elke kant opnieuw te definiëren en elke gemeenschap duidelijke verantwoordelijkheden en middelen te geven

Reguleer de geluidsoverlast van Brussels Airport door overdreven luidruchtige vliegtuigen te verbieden

Verbod op roken op bepaalde openbare plaatsen zoals bus-, tram- en treinhaltes, voor scholen en in bepaalde groene ruimtes


KLIMAAT

Verbeter de isolatie van gebouwen om het energieverbruik per huishouden te verminderen

Ontwikkel een boomplantproject voor een groenere, aangenamere stad met verbeterde luchtkwaliteit

Steun de lokale landbouw en kleine handelaars door de verschillende markten en kleine handelaars te promoten

// Politiek

OORLOG IN OEKRAÏNE

Geboren in Oekraïne, woon ik al meer dan 25 jaar in België

Ik zal altijd voor deze twee landen vechten.

Ik ben Nataliya Chepurenko, die de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen Oekraïne krachtig veroordeelt.

Ik spreek mijn negatieve houding uit ten opzichte van het beleid van de Russische Federatie en steun daarmee Oekraïne in de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid van de natie.

Oekraïne fungeert als schild voor Europa. Daarom moeten wij, Europeanen, Oekraïne zoveel mogelijk helpen in de strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand.

// Politiek

EN BELEID EN EEN ECONOMIE TEN DIENSTE VAN DE BURGER

Zorgen voor een stabiele en welvarende economie

Ik zal de jaarlijkse indexering van de salarissen actief steunen om goede lonen voor werknemers te garanderen en een stabiele en eerlijke economie voor de burgers te bevorderen. Ik zal de Europese wetten steunen die werknemers in elke sector, ondernemers en werknemers, de beste kansen bieden in een concurrerende, dynamische, eerlijke en inclusieve economie.

Bevorder collaboratief bestuur

Samenwerking is de sleutel tot effectief bestuur op alle niveaus, van de kleinste gemeente tot het Europees Parlement. Ik zal nauw samenwerken met mijn collega’s met verschillende politieke achtergronden om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden en wetten vast te stellen die alle Europeanen ten goede komen

Een engagement met empathie:

Ik ben vastbesloten om te luisteren naar de zorgen van onze kiezers en hun belangen met compassie, transparantie en integriteit te vertegenwoordigen in het Brussels Parlement. Ik zal ervoor zorgen dat bij de Europese regelgeving op transparante en open wijze rekening wordt gehouden met de belangen en feedback van burgers.

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen